Надійність, якість, безпека!

Договір про постачання електричної енергії (в тому числі про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку)

Договір про постачання електричної енергії та Договір про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку

Відносини між юридичними особами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, фізичними особами (які не належать до споживачів категорії “населення”) та електропостачальною організацією (надалі - постачальник), що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, які пов’язані з приєднанням, продажем та обліком електричної енергії регулюються Правилами користування електричною енергією (надалі - ПКЕЕ) від 17 жовтня 2005р. № 910 “Про внесення змін до Правил користування електричною енергією”, затверджених Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (надалі - НКРЕ) від 31 липня 1996року №28, Законом України “Про електроенергетику” від 16.10.1997р. із змінами і доповненнями, Постановою НКРЕ від 17.01.2013 р. № 32 “Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж” (надалі – ППЕЕМ).

Укладення Договору про постачання електричної енергії

Для укладення договору про постачання електричної енергії заявнику необхідно надати пакет документів передбачений п. 5.4. Правил користування електричною енергією, а саме:

1) заява щодо укладення відповідного договору із зазначенням роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів заявника (взірець заяви додається);

Взірець заяви


2) акти про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

3) однолінійна схема електропостачання об'єкта (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

4) відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо) (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

5) заявка на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності), довідку про укладені державні контракти (за наявності), відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів;

6) акти екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності);

7) копія свідоцтва про державну реєстрацію та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

8) копія документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення) або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

9) копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;

10) у визначених законодавством випадках - копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики);

11) паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для споживачів, у яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності) (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

12) довідка про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані  (зазначені у підпункті 4) розрахункових засобів обліку субспоживачів (у разі укладення відповідного договору щодо об’єктів, які вводяться в експлуатацію вперше).

Між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та споживачем укладається один договір про постачання електричної енергії за усіма об’єктами споживача, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим тарифом. За взаємною згодою сторін можуть бути укладені окремі договори про постачання електричної енергії за кожним об’єктом споживача.

Споживачі, які отримують електричну енергію від двох або більше постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, укладають окремий договір про постачання електричної енергії з кожним із них.
Підключення новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви (взірець заяви додається) протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

Взірець заяви


Між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та споживачем узгоджується порядок розрахунку. У випадку погодження заявником системи дистанційного онлайн-розрахунку через «Персональний кабінет», укладають угоду до договору про постачання електричної енергії (взірець заяви додається).

Взірець заяви


Укладення Договору про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку

Тимчасове безоблікове користування електричною енергією за заявою споживача може бути дозволено постачальником електричної енергії:

- на строк до 30 діб у разі, якщо у замовника відсутня технічна можливість встановити розрахункові засоби обліку електричної енергії через відсутність пристосованого для цього приміщення;

- на строк до 1 року у разі, якщо встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії недоцільне внаслідок використання електричної енергії для електроустановки потужністю до 0,1 кВт.

Строк тимчасового безоблікового користування електричною енергією може продовжуватись на такий же період, якщо споживач не менше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну дії домовленості звернувся щодо продовження цього строку до постачальника електричної енергії відповідно до умов договору.

Тимчасове безоблікове користування електричною енергією дозволяється, якщо споживачем:

- проведено попередню оплату за обсяг електричної енергії, визначений постачальником електричної енергії за потужністю струмоприймачів і часом роботи та узгоджений споживачем (замовником);

- проведено оплату в розмірі, визначеному згідно з кошторисом електропередавальної організації за тимчасове підключення електроустановок замовника до діючої електричної мережі та за відключення його електроустановок від електричної мережі після закінчення терміну безоблікового користування електричною енергією;

- надано електропередавальній організації необхідні протоколи вимірювання відповідно до вимог ПУЕ.

Тимчасове безоблікове користування електричною енергією здійснюється споживачем на підставі договору про тимчасове безоблікове користування електричною енергією між споживачем та постачальником електричної енергії. Для укладення договору, споживачу необхідно надати постачальнику перелік документів, а саме:

1) заява щодо укладення відповідного договору із зазначенням величини потужності струмоприймачів, режиму роботи та терміну використання електроенергії;

2) рішення місцевих органів самоврядування щодо дозволу проведення Споживачем певного виду діяльності на певній території;

3) копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

5) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

6) технічний паспорт на електрообладнання, яке планується підключити до електричної мережі;

7) протоколи вимірів опору ізоляції.


Консультації та роз’яснення:

у кол-центрі ПрАТ «Львівобленерго»:
0 800 50 15 68, цілодобово, дзвінки безкоштовні.
 
в інформаційно-консультаційному центрі ПрАТ «Львівобленерго»:
тел: (032) 239-21-26; (032) 239-21-29; (032) 239-24-58;
e-mail: kc@loe.lviv.ua;
адреса: 79016, м.Львів, вул.Шевченка, 1.