ВЕБ-ЧАТ! Подати показник, дізнатись скільки платити або ситуацію з
відключенням — миттєво тут!

До уваги акціонерів ПАТ „Львівобленерго”, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 850 грн!

Відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.062000р. N 98, Зберігач до укладення договору про відкриття рахунку в цінних паперах із власником цінних паперів, здійснює внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на підставі розпорядження Емітента.

Отже, відповідно до Регламенту здійснення депозитарної діяльності зберігача ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах акціонеру необхідно надати ПАТ "Львівобленерго" наступні документи:

Для акціонерів – фізичних осіб:

1. Анкету рахунку, заповнену відповідно до вимог Зберігача.

2. Картку із зразками підпису розпорядника рахунком (депонент, розпорядник рахунку, керуючий рахунком). Зразок підпису має бути засвідчений нотаріально.

3. Згода на обробку персональних даних.

4. Копію паспорта (надаються копії сторінок паспорта, що містять наступну інформацію: ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання), засвідчену нотаріально.

5. Копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів), засвідчену нотаріально чи органом, який видав цей документ.

Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається. В такому разі фізична особа додатково надає копію сторінки паспорта, в якій зроблено відповідну відмітку.

6. При зміні паспортних даних  - додатково надається:

7. При зміні даних свідоцтва про народження на дані паспорта  - додатково надаються:

8. При зміні паспортних даних у зв’язку із зміною імені (прізвища, власного імені, по батькові) - додатково надаються документи, підтверджуючі настання таких змін:

Для акціонерів – юридичних осіб:

1. Анкету рахунку, заповнену відповідно до вимог Зберігача.

2. Картку із зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником юридичної особи.

3. При зміні найменування або місцезнаходження юридичної особи - додатково надаються:

4. У випадку зміни розпорядника рахунку - додатково надаються:

Зберігач має право згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від депонентів (акціонерів) надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином.

Звертаємо Вашу увагу!

Відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування акціонери можуть звернутися в Товариство для внесення змін у реквізити рахунку в цінних паперах, відкритому у зберігача «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» м. Дніпропетровськ.

Відповідно до Регламенту здійснення депозитарної для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах акціонеру необхідно надати ПАТ «Львівобленерго» документи, перелік яких акціонери можуть отримати звернувшись до Товариства особисто, або направити письмовий запит за адресою: 79052, м Львів,  вул. Сяйво, 10. Також перелік документів та відповідні бланки розміщенні на веб-сторінці www.loe.lviv.ua в розділі "Корпоративна інформація".

Прийом акціонерів здійснюється кожного четверга з 9:00 до 16:00 год. (обідня перерва 12:00 - 13:00 год.) за адресою м. Львів, вул. Козельницька, 3.

Контактна особа: Цимбала Роман Романович тел. (032) 239-24-08.