Надійність, якість, безпека!

Перехід на 'нічний' тариф

Ви можете заощадити власні кошти, а кількість електроенергії отримаєте ту ж саму!

Пропонуємо Вам встановити електронний багатотарифний лічильник електроенергії та перейти на розрахунки за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу.

До Вашої уваги порядок переходу на розрахунки за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу

Перший етап:

1.1. Зверніться із заявою на ім’я директора з маркетингу ПрАТ ”Львівобленерго” за адресою: м. Львів, вул. Сяйво,10 про надання дозволу на перехід розрахунків за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу.

1.2. В заяві необхідно вказати:
назву Вашого об’єкту;
кількість тарифних зон, на яку необхідно запрограмувати прилад обліку;
додати однолінійну схему електропостачання об’єкту, яка є в додатку до договору про постачання електричної енергії. У разі її відсутності в договорі необхідно звернутись в службу технічного аудиту району електромереж. На однолінійній схемі має бути вказана дозволена потужність струмоприймачів об’єкту.

1.3. На основі заяви буде видано перелік організаційно-технічних заходів для переходу на розрахунки за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу.

Другий етап:

2.1. Виберіть тип багатотарифного приладу обліку електроенергії, який буде відповідати параметрам, заданим в переліку організаційно-технічних заходів.

2.2. Багатотарифний прилад обліку електроенергії необхідно передати в службу приладів обліку ПАТ ”Львівобленерго” для проведення пара-метризації або перевірки правильності його параметризації.

2.3. За результатами параметризації приладу обліку видається Протокол параметризації, підписаний начальником служби приладів обліку ПрАТ ”Львівобленерго”.

Третій етап:

3.1. Необхідно звернутися у район електро-мереж за місцем розташування об’єкту з виданим Вам переліком організацій-но-технічних заходів та Протоколом параметризації для заміни існуючого приладу обліку електричної енергії на багатотарифний.

3.2. Заміна приладу обліку електроенергії здійснюється лише після оплати вартості позапланової заміни приладу обліку.

3.3. Проводиться перевірка роботи приладу обліку електроенергії під навантаженням та опломбування.

3.4. Складається Акт збереження пломб та приладу обліку електроенергії, який підписується обома сторонами: споживачем та представником ПрАТ “Львівобленерго”.

3.5. В договір про постачання електричної енергії вносяться зміни про перехід на  розрахунки за спожиту електроенергію по тарифах, диференційованих за періодами часу.

Межі тарифних зон для розрахунків за спожиту електроенергію, встановлені НЕК "Укренерго"

Розрахунки за двозонними тарифами:

Встановлені дві зони (год.):
денна зона — 7.00-23.00
нічна зона  — 23.00-7.00

Встановлені коефіцієнти для двозонних тарифів:
денна зона — 1,8
нічна зона   — 0,35 

Розрахунки за тризонними тарифами


Встановлені періоди та зони протягом року:

січень, лютий, листопад та грудень (год.)
пікова зона — 8.00-10.00; 17.00-21.00
напівпікова зона — 6.00-8.00; 10.00-17.00; 21.00-23.00
нічна зона — 23.00-6.00

березень, квітень, вересень та жовтень (год.)
пікова зона — 8.00-10.00; 18.00-22.00
напівпікова зона — 6.00-8.00; 10.00-18.00; 22.00-23.00
нічна зона — 23.00-6.00

травень,червень, липень та серпень (год.)
пікова зона — 8.00-11.00; 20.00-23.00
напівпікова зона — 7.00-8.00; 11.00-20.00; 23.00-24.00
нічна зона — 24.00-7.00

Встановлені коефіцієнти для тризонних тарифів:
пікова зона — 1,8
напівпікова зона — 1,02
нічна зона — 0,25

Здійснення переходу на розрахунки за тарифами, диференційованими за періодами часу, здійснюється за кошти споживача:
придбання багатотарифного приладу обліку електричної енергії,
параметризація приладу обліку електричної енергії або перевірка правильності параметризації,
повторна параметризація у випадку зміни меж тарифних зон постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
робота по заміні існуючого приладу обліку електричної енергії на багатотарифний.

Ви можете отримати консультації та роз’яснення:
перехід на зонний облік електричної енергії — виробничо-маркетингова служба ПрАТ „Львівобленерго”: м.Львів, вул.Сяйво,10, тел.: (032) 239-24-60
багатотарифні прилади обліку електроенергії — служба приладів обліку ПрАТ ”Львівобленерго”: м.Львів, вул. Сяйво,10, тел.: (032) 239-22-56