Інформація про виплату дивідендів

Інформація щодо порядку виплати дивідендів за результатами 2012 та 2018 років

19 квітня 2018 року та 18 квітня 2019 року відбулись збори акціонерів ПрАТ «Львівобленерго», на яких прийнято рішення щодо виплатити дивідендів за результатами роботи у 2012 та 2018 роках.

Інформація щодо виплати дивідендів згідно з чинним законодавством України була надана персонально кожному акціонеру ПрАТ «Львівобленерго».

Виплата проводиться наступним чином:

1. Кошти для виплати дивідендів перераховано у Центральний Депозитарій.

2. Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють наступні дії:

Центральний депозитарій надає:

•    Розрахунковому центру розрахунковий документ щодо переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, на грошові рахунки депозитарних установ не пізніше трьох робочих днів з моменту надання акціонерним товариством Центральному депозитарію документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, необхідних для здійснення виплати дивідендів;

•    депозитарним установам розпорядження про виплату дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації щодо виплати акціонерним товариством дивідендів, суми дивідендів, яка підлягає виплаті, а також іншу інформацію, визначену внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

•    депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

•    власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;

•    іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів, протягом строку, визначеного внутрішніми документами депозитарної установи, але не більше 15 робочих днів.

Слід зазначити, що кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів.

Для отримання дивідендів акціонерам належить звернутися до депозитарної установи, у якої на рахунку у цінних паперах обліковуються належні їм акції  ПрАТ «Львівобленерго», з відповідною заявою (зразок додається). У випадку, якщо акціонери не відкривали власний рахунок у цінних паперах, їм необхідно звернутися у депозитарну установу ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» м. Дніпро.

До заяви слід додати ксерокопії паспорта та ідентифікаційного податкового номера, засвідченого власним підписом (з зазначенням прізвища та ініціалів).

Телефон для довідок: (032) 239-24-08.