Приєднання до електромереж

НКРЕКП прийняло Постанову від 26 березня 2022р. № 352 "Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану" та призупинило дію розділу IV Кодексу систем розподілу "Порядок приєднання до систем розподілу", затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965.

Посилання на документ на сайті НКРЕКП: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-poryadku-timchasovogo-priyednannya-elektroustanovok-do-sistemi-rozpodilu-u-period-diyi-v-ukrayini-voyennogo-stanu

Звертаємо увагу! Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, для чого Замовнику після завершення військового стану необхідно буде повторно звернутись до ПрАТ «Львівобленерго» для надання послуги із приєднання (стандартне чи нестандартне), оплатою ставок плати за приєднання, розроблення ПКД та інше.

Щодо наявності обставин непереборної сили

Повідомляємо суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб – сторін за договорами про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та договорами про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу про наявність обставин непереборної сили - військову агресію Російської Федерації проти України, що унеможливлює своєчасне виконання вищевказаних договорів зі сторони ПрАТ «Львівобленерго». Початок дії обставин непереборної сили - 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», вірогідна дата припинення обставин непереборної сили – згідно зі строком визначеним Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчені Торгово-промисловою палатою України (вих. №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р.) на підставі ст.ст. 14, 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97 ВР, Статуту Торгово-промислової палати України.

Лист про наявність обставин непереборної сили (додаток)

Посилання на лист Торгово-промислової палати України: https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf

Як приєднатись до електромереж ПрАТ «Львівобленерго»?

Куди звертатись?

Центр обслуговування клієнтів: м.Львів, вул.Сяйво,10
 
Районне відділення Центру обслуговування клієнтів
(якщо Ваш об’єкт розташований в районі Львівської області)
 

 

Роз'ясненння стосовно запису на візит у ЦОК та інші консультації — у кол-центрі ПрАТ «Львівобленерго»:

0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або 067-333-15-68, 050-460-15-68,  093-170-15-68, (032) 290-75-68 (цілодобово, тарифи оператора).

Ви можете подати заяву про приєднання до електромереж онлайн!

 

А також, Ви можете скористатись: 

Електронним реєстром технічних умов на приєднання до електромереж (оновлюється раз на місяць)

Онлайн-калькулятором розрахунку плати за стандратне та нестандратне приєднання

 

Загальні умови надання доступу до типового договору із приєднання

(Постановою НКРЕКП від 28.04.2021р № 717 внесено зміни до Кодексу систем розподілу)

п. 4.1.2 Кодексу систем розподілу

Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – договір про стандартне приєднання).

Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за відповідною типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу (далі – договір про нестандартне приєднання).

ОСР зобов’язаний на головній сторінці власного вебсайту, а також у друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та у власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником та роз’яснення щодо укладення та приєднання замовника до цих договорів.

На вимогу замовника ОСР протягом трьох робочих днів від дати отримання відповідного звернення повинен надати підписаний оператором системи розподілу примірник укладеного договору про приєднання (залежно від типу приєднання) у паперовій формі.

Договори про приєднання, укладені на підставі пунктів 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу, оформляються у письмовій формі.

п. 4.2.6 Кодексу систем розподілу

У разі наміру замовника розірвати договір про приєднання він може письмово звернутися до ОСР з пропозицією розірвати договір та визнати технічні умови такими, що втратили чинність.

ОСР протягом 20 робочих днів з дня отримання такого звернення має надати письмове обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору та направити замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії. Серед умов, у разі погодження з пропозицією, припинення договору ОСР має право зазначити необхідність компенсації йому витрат, понесених у зв’язку з оплатою ОСР послуг проєктування, землевідведення, виконання будівельно-монтажних робіт. Розмір витрат має бути розрахований ОСР на основі підтверджуючих документів щодо витрат ОСР на такі послуги та такий розрахунок має бути наданий замовнику як додаток до додаткової угоди про припинення дії договору. На письмову вимогу замовника ОСР має надати для ознайомлення оригінали підтверджуючих документів.

п. 4.5.5 Кодексу систем розподілу

Технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу, та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

п. 4.5.6 Кодексу систем розподілу

Технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб’єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу.

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Договори про приєднання, передбачені пунктами 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 цього розділу, вважаються укладеними після їх підписання сторонами.

Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Публічний договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу

Публічний договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником

Публічний договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ»

Які потрібні документи?

Заява про приєднання електроустановки, де потрібно вказати величину електричної потужності, яку Ви хочете отримати (завантажити зразок заяви).

Заява  про  приєднання  електроустановки  певної  потужності  та  копії  доданих  до неї  документів  можуть  бути  подані  замовником  через  web-сайт  електропередавальної організації  в  мережі  Інтернет  із  застосуванням  електронного  цифрового  підпису  в установленому законодавством порядку .


До заяви про приєднання додаються такі документи:

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна  у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);

6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).

Приєднання об’єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому порядку об’єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);

3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

1) копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

Інформуємо Вас, що для визначення величини прогнозованої приєднаної потужності об’єкта та категорії надійності електропостачання можете звернутись у проектну організацію стосовно виготовлення опитувального листа.

Форма опитувального листа  додається. Опитувальний лист
 

Що таке стандартне і нестандартне приєднання?

Стандартне приєднання — приєднання до електромереж ПрАТ «Львівобленерго» на відстані до 300 метрів і потужністю до 50 кВт.
 
Нестандартне приєднання —  приєднання до електромереж, яке не підпадає під критерії стандартного приєднання або приєднання тимчасових споруд.
 

Етапи стандартного приєднання

І етап

Енергокомпанія видає підписані технічні умови та розрахунок плати (впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

ІІ етап

Енергокомпанія будує, чи реконструює власні електричні мережі впродовж 45 календарних днів з дня оплати вартості приєднання (для першого ступеня до 16 кВт включно),  60 календарних днів (для другого ступеня від 16 кВт до 50 кВт включно).

Замовник будує чи реконструює власні електромережі відповідно до розділу І технічних умов.

Після виконання вимог технічних умов замовник звертається у відповідний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) з заявою про підключення електроустановки та документами, що підтверджують готовність об’єкта до експлуатації (у разі наявності таких), або документами про початок виконання (дозволом на виконання) будівельних робіт.

ІІІ етап

Енергокомпанія  видає проект Договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії.

Проект Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  надається  для підписання Заявнику упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, передбачених пунктом 11.3.5 глави IX Кодексу системи розподілу.

IV етап

До електричних мереж об’єкта замовника підключають впродовж 5 днів (або 10 днів, якщо це вимагає припинення електропостачання інших споживачів) — з дня підписання Договору про надання послуги з розподілу та за умови готовності електроустановок замовника до прийняття напруги.

Вартість стандартного приєднання

Ставки плати за стандартне приєднання до електромереж на 2019 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky

Cтавки плати за стандартне приєднання до електромереж на 2020 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky_snandart_2020

Cтавки плати за стандартне приєднання до електромереж на 2021 рік: https://loe.lviv.ua/ua/stavky_snandart_2021

Cтавки плати за стандартне приєднання до електромереж на 2022 рік: https://loe.lviv.ua/ua/stavky_snandart_2022

Етапи нестандартного приєднання

І етап

Енергокомпанія видає підписані технічні умови та розрахунок плати (впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», або 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних вимог з ОСП).

ІІ етап

Відповідно до п.4.1 Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу  Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця плату за приєднання потужності упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

ІІІ етап

Розробляється та погоджується проектно-кошторисна документацію на підставі отриманих технічних умов та завдання на проектування.

Замовник здійснює оплату вартості лінійної частини приєднання відповідно до  розробленої та погодженої проєктної документації;

ІV етап

Енергокомпанія будує чи реконструює власні електричні мережі. Термін виконання  залежить від виду робіт,  нормативних термінів будівництва та відведення земельних ділянок.

Замовник будує чи реконструює власні електромережі відповідно до розділу І технічних умов.

Після виконання вимог технічних умов та завдання на проектування замовник звертається у відповідний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) з заявою про підключення електроустановки та документами, що підтверджують готовність об’єкта до експлуатації (у разі наявності таких), або документами про початок виконання (дозволом на виконання) будівельних робіт.

V етап

Енергокомпанія видає проект Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

VІ етап

Проект Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  надається  для підписання Заявнику упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, передбачених пунктом 11.3.5 глави IX Кодексу системи розподілу,  якщо передбачається укладання договору із Заявником, потужність якого складає 150 кВт або більше, строк надання ОСР примірника договору про надання послуг з розподілу електричної енергії складає 14 робочих днів.

VIІ етап

До електричних мереж об’єкта замовника підключають впродовж 5 днів (або 10 днів, якщо це вимагає припинення електропостачання інших споживачів) — з дня підписання Договору про постачання (користування) електричною енергією та за умови готовності електроустановок замовника до прийняття напруги.

Вартість нестандартного приєднання

Ставки плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж на 2019 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky_n

Ставки плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж на 2020 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky_nesnandart_2020

Ставки плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж на 2021 рік: https://loe.lviv.ua/ua/stavky_nestandart_2021

Ставки плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж на 2022 рік: https://loe.lviv.ua/ua/stavky_nestandart_2022

Памятка про приєднання до електромереж

Особливості приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі

Особливості приєднання електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів


Контакти для консультацій та роз’яснень:

кол-центр ПрАТ «Львівобленерго»:
0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або 067-333-15-68, 050-460-15-68,  093-170-15-68, (032) 290-75-68 (цілодобово, тарифи оператора).
 
інформаційно-консультаційний центр ПрАТ «Львівобленерго»:
тел: (032) 239-21-26; (032) 239-21-29; (032) 239-24-58;
e-mail: kc@loe.lviv.ua
 

Законодавство

Із законодавством України про приєднання до електромереж Ви можете ознайомитись за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/dokumenty

Основні принципи та порядок електрифікації територій, що підлягають комплексній забудові за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/electrification

 

Інформація про потужність трансформаторних підстанцій


Інформація про потужність трансформаторних підстанцій

 

Карта обладнання Товариства


Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики ПрАТ "Львівобленерго"

Інформація оновлюється і доповнюється