Інформація для власників самовільно розміщених телекомунікаційних мереж

25.06.2020

Інформація для власників самовільно розміщених телекомунікаційних мереж на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики (опорах повітряних ліній електропередавання) в м. Пустомити Пустомитівського району.

22 червня 2020 року під час огляду повітряних ліній (ПЛ) напругою 0,4 кВ в м. Пустомити на вулицях Миколи Лисенка, Київській, Тараса Шевченка, Андрея Шептицького, Романа Шухевича, Прямій, Івана Котляревського, Футбольній, Новій, Дністровій, Садовій, Фабричній, Свободи встановлено факт самовільного розміщення телекомунікаційних мереж (волоконно-оптичних ліній зв’язку) постачальника послуг Інтернету (Інтернет-провайдера).

Перелік об’єктів Центрального РЕМ, на яких здійснено самовільне розміщення технічних засобів телекомунікацій: ПЛ-0,4 кВ від ТП-26-09, ТП-29-09, ТП-220-09, ТП-221-09, ТП-533-09.

ПрАТ «Львівобленерго» вимагає самостійно демонтувати згадані телекомунікаційні мережі (волоконно-оптичні лінії зв’язку).

Нагадуємо та звертаємо увагу!

Будівельно-монтажні, ремонтні та всі роботи з розміщення та експлуатації телекомунікаційних мереж на діючих електроустановках та в охоронних зонах ліній електропередачі повинні виконуватися відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 6 жовтня 1997 р. № 257, та Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28).

Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж згідно з додатком до Правил охорони електричних мереж.

18 липня 2018 року Постановою Кабінету Міністрів України № 853 були затверджені «Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики». Зазначеними «Правилами…» встановлюється загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника об’єкта електроенергетики і замовника, який бажає використовувати повітряні лінії електропередавання для розміщення свого обладнання.

Згідно затверджених «Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики» для власників даної телекомунікаційної мережі передбачений порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу:

«п.37.У разі встановлення власником (володільцем) під час огляду елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики факту неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій власник (володілець) складає акт про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій та протягом п'яти робочих днів з дня виявлення порушення розміщує на своєму веб-сайті інформацію про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій із зазначенням їх місцезнаходження та вимогу щодо їх демонтажу.

п.38.Якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на веб-сайті власника (володільця) не звернувся до власника (володільця) для узгодження умов демонтажу та не здійснив демонтаж технічних засобів телекомунікацій, власник (володілець) має право демонтувати їх самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

п.39.У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це власнику (володільцю) протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на веб-сайті власника (володільця).

п.40.Власник (володілець) не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.»