Законодавство

Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 № 2019-VIII із наступними змінами та доповненнями.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011р. № 2939-VI із наступними змінами та доповненнями.

Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" від 10.12.2015р. № 887-VIII.

"Кримінальний кодекс України" (витяг) та "Кодекс України про адміністративні правопорушення" (витяг) щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики.

"Правила охорони електричних мереж", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209. 

"Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1209.

"Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії", затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27 грудня 2017 року № 1470.

"Правила роздрібного ринку електричної енергії", затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 із наступними змінами та доповненнями.

"Кодекс систем розподілу", затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 310 із наступними змінами та доповненнями.

"Кодекс комерційного обліку електричної енергії", затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 311 (у редакції постанови НКРЕКП від 20 березня 2020 року N 716).

"Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання", затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12 червня 2018 року N 375 (у редакції постанови НКРЕКП від 12 серпня 2020 року N 1550).

"Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу", затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18 грудня 2018 року № 1965 (у редакції постанови НКРЕКП від 25 листопада 2020 року N 2161).

"Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії", затверджене постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 р. № 299 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 р. за N 308/16324.

"Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 р. № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533.

"Правила безпечної експлуатації електроустановок", затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 жовтня 1997 р. № 257, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 р. за № 11/2451.

"Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії", затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06 лютого 2018 року № 87 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2018 р. за № 392/31844.

"Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання", затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2013 № 399.

"Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)", затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 р. № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 р. № 91 та  зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006р. за № 1143/13017 .

Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 476 від 21.07.2017р. 

Публічна інформація

1. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в письмовій формі шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається у довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до ПрАТ «Львівобленерго» або його структурних підрозділів в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник Товариства, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію може бути оскаржена в суді.

 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Примітки

1. Запит може бути поданий:

 • на поштову адресу 79052, м Львів,  вул. Сяйво, 10;

 • на електронну адресу kanc@loe.lviv.ua;

 • телефаксом (032) 239-21-14;

 • за телефоном (032) 239-21-13.

2. Запит може бути поданий особисто до ПрАТ «Львівобленерго» або його структурних підрозділів в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Куди звертатись?

Для отримання проекту договору про приєднання Вам необхідно звернутись із заявою про приєднання електроустановки із заявленою величиною потужності:

 • в групу по роботі з замовниками виробничо-технічного відділу ПрАТ „Львівобленерго”, якщо Ваш об’єкт розташований у м.Львові, м.Винники, с.Білогорща, смт.Брюховичі, смт.Рудно: адреса: м.Львів, вул.Сяйво,10;  тел.: (032) 239-21-18, 239-21-15;

 • у район електромереж Львівської області за місцем розташування об’єкту

Зразок Опитувального листа

 

 

 

2. З питань надання послуг :

 • проектних, ремонтно-будівельних та пуско-налагоджувальних робіт у електричних мережах;

 • технічного та оперативного обслуговування абонентських електроустановок;

 • замірів опору контуру заземлення та ізоляції проводки;

 • допуску до роботи на діючих електроустановках та в захисних зонах об’єктів електромереж;

 • укладання договорів на сумісну підвіску на опорах ЛЕП проводів інших інженерних мереж(зв'язок, освітлення, тощо)

звертатися з письмовою заявою довільної форми у відповідний район електромереж за місцем розташування замовника або на ім'я технічного директора  ПрАТ "Львівобленерго" за адресою 79052, м. Львів, вул. Сяйво,10. В листі вказати перелік робіт та місце розташування об’єкту надання послуг, за можливості – диспетчерські назви мереж.

3. З питань технічного стану об’єктів електромереж, якості постачання електроенергії звертатися письмовою заявою довільної форми на ім'я технічного директора ПрАТ "Львівобленерго" за адресою 79052, м. Львів, вул. Сяйво,10.