Порядок планування ремонтів

Порядок планування виведення з роботи обладнання системи розподілу – ПрАТ “Львівобленерго" та Користувачів

1. Виведення з роботи обладнання здійснюється з метою його ремонту, резерву, реконструкції, технічного переоснащення, консервації або зняття з експлуатації.

2. Виведення з роботи обладнання системи розподілу та електроустановок Користувачів, які впливають на роботу системи розподілу, здійснюється згідно з річними та місячними планами-графіками, які розробляються ПрАТ «Львівобленерго» та узгоджуються з Користувачами, суміжними ОСР (у випадку якщо виведення з роботи обладнання системи розподілу впливає на роботу суміжної системи розподілу) та ОСП (для ПрАТ «Львівобленерго – в особі регіонального диспетчерського центру Західного регіону (РДЦ ЗР).

3. Узгоджені та затверджені плани-графіки є обов’язковими для виконання відповідними ОСР та Користувачами.

4. ПрАТ «Львівобленерго» розробляє річні плани-графіки виведення з роботи обладнання системи розподілу, які мають відповідати річному плану-графіку, затвердженому РДЦ ЗР, та враховувати плани-графіки виведення з роботи обладнання Користувачів та суміжних ОСР.

5. Перелік Користувачів, плани-графіки ремонту обладнання яких мають бути погоджені та з якими мають бути погоджені плани-графіки ремонту обладнання системи розподілу включає:

1) суб’єкти, які експлуатують генеруючі установки потужністю понад 1 МВт;

2) суб’єкти, які експлуатують електроустановки споживання потужністю понад 1 МВт;

3) основні споживачі (щодо власних електроустановок та електричних мереж);

4) ОМСР щодо власних електроустановок та електричних мереж та щодо електроустановок Користувачів МСР (якщо це може призвести до впливу на параметри роботи системи розподілу).

6. Користувачі, які обслуговують мережі 35-110кВ, повинні до 15 серпня поточного року надавати у ПрАТ «Львівобленерго» в електроннову виді на адресу cds2@loe.lviv.ua та за підписом технічного керівника пропозиції для підготовки річного плану-графіка виведення з роботи обладнання на наступний календарний рік.  Форма пропозицій наведена у Додатку_1 (завантажити). Для інших Користувачів форми та терміни надання пропозицій визначаються укладеними Положеннями про оперативно-технічні взаємовідносини.

7. Узгоджені та затверджені плани-графіки набирають чинності з 01 січня відповідного року, є обов’язковими для виконання ПрАТ «Львівобленерго» та Користувачами.

8. Користувачі зобов’язані дотримуватися затверджених планів-графіків виведення з роботи обладнання. Внесення змін до затвердженого плану-графіка виведення з роботи обладнання після 15 грудня  здійснюється лише з причин порушення безпеки постачання або операційної безпеки, або безпеки експлуатаційного персоналу, або аварійного пошкодження обладнання Користувача, або громадської безпеки у такому порядку:

за рішенням РДЦ ЗР - якщо відповідне виведення з роботи обладнання обмежується лише обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні РДЦ ЗР, та виведення цього обладнання не потребує зміни плану-графіка для інших сторін;

за згодою між РДЦ ЗР та заінтересованими Користувачами - якщо обладнання знаходиться в оперативному управлінні РДЦ ЗР, але виведення цього обладнання потребує зміни плану-графіка для інших сторін, або якщо обладнання знаходиться в оперативному віданні РДЦ ЗР.

9. До 05 числа кожного місяця, що передує плановому, Користувачі, які обслуговують мережі 35-110кВ, надають ПрАТ «Львівобленерго» на адресу cds2@loe.lviv.ua та за підписом технічного керівника місячні плани-графіки, що підтверджують виведення з роботи обладнання відповідно до затвердженого річного плану-графіка по формі наведеній у Додатку_2 (завантажити). Для інших Користувачів форми та терміни надання пропозицій визначаються укладеними Положеннями про оперативно-технічні взаємовідносини.

10. Остаточні терміни/строки та тривалість виведення обладнання з роботи визначаються оперативними заявками на виведення обладнання, що узгоджені суб’єктами оперативного планування відповідно до Кодексів системи передачі та системи розподілу.

Наведена інформація відповідає вимогами Кодексу системи розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП №310 14.03.2018р. зі змінами № 1120 від 21.06.2019; № 2267 від 05.11.2019; № 360 від 07.02.2020: № 1070 від 03.06.2020; № 1724 від 16.09.2020  (переглянути).