Про планові ремонти

Порядок планування виведення з роботи обладнання системи розподілу – ПрАТ “Львівобленерго» та Користувачів

1. Виведення з роботи обладнання здійснюється з метою його ремонту, резерву, реконструкції, технічного переоснащення, консервації або зняття з експлуатації.

2. Виведення з роботи обладнання системи розподілу та електроустановок Користувачів, які впливають на роботу системи розподілу, здійснюється згідно з річними та місячними планами-графіками, які розробляються ПрАТ «Львівобленерго» та узгоджуються з Користувачами, суміжними ОСР (у випадку якщо виведення з роботи обладнання системи розподілу впливає на роботу суміжної системи розподілу) та ОСП.

3. Узгоджені та затверджені плани-графіки є обов’язковими для виконання відповідними ОСР та Користувачами.

4. ПрАТ «Львівобленерго» розробляє річні плани-графіки виведення з роботи обладнання системи розподілу, які мають відповідати річному плану-графіку, затвердженому ОСП, та враховувати плани-графіки виведення з роботи обладнання Користувачів та суміжних ОСР.

5. Перелік Користувачів, плани-графіки ремонту обладнання яких мають бути погоджені та з якими мають бути погоджені плани-графіки ремонту обладнання системи розподілу включає:
•  1) суб’єкти, які експлуатують генеруючі установки потужністю понад 1 МВт;
•  2) суб’єкти, які експлуатують електроустановки споживання потужністю понад 1 МВт;
•  3) основні споживачі (щодо власних електроустановок та електричних мереж);
•  4) ОМСР щодо власних електроустановок та електричних мереж та щодо електроустановок Користувачів МСР (якщо це може призвести до впливу на параметри роботи системи розподілу).

6. Користувачі, які обслуговують мережі 35-110кВ, повинні до 15 травня поточного року надавати у ПрАТ «Львівобленерго» в електроннову виді на адресу cds2@loe.lviv.ua та за підписом технічного керівника пропозиції для підготовки річного плану-графіка виведення з роботи обладнання на наступний календарний рік.  Форма пропозицій наведена у Додатку 1 (завантажити). Для інших Користувачів форми та терміни надання пропозицій визначаються укладеними Положеннями про оперативно-технічні взаємовідносини.

7. До 05 числа кожного місяця, що передує плановому, Користувачі, які обслуговують мережі 35-110кВ, надають ПрАТ «Львівобленерго» на адресу cds2@loe.lviv.ua та за підписом технічного керівника місячні плани-графіки, що підтверджують виведення з роботи обладнання відповідно до затвердженого річного плану-графіка по формі наведеній у Додатку 2 (завантажити). Для інших Користувачів форми та терміни надання пропозицій визначаються укладеними Положеннями про оперативно-технічні взаємовідносини.

8. Остаточні терміни/строки та тривалість виведення обладнання з роботи визначаються оперативними заявками на виведення обладнання, що узгоджені суб’єктами оперативного планування відповідно до Кодексів системи передачі та системи розподілу.

9. Узгоджені та затверджені плани-графіки набирають чинності з 01 січня відповідного року, є обов’язковими для виконання ПрАТ «Львівобленерго» та Користувачами, а також є остаточними та перегляду не підлягають, за винятком непередбачених обставин, які виникли після затвердження річного плану-графіка та які ставлять під загрозу безумовне виконання затверджених планів-графіків.

Наведена інформація відповідає вимогами Кодексу системи розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП №310 14.03.2018р. (переглянути).