Управління персоналом

Система управління персоналом ПрАТ «Львівобленерго» побудована таким чином, щоб сформувати та підтримувати стабільний висококваліфікований колектив професіоналів. Основною цінністю нашого Товариства є персонал. Гарантією успіху і досягнення поставлених перед компанією цілей є розвиток  і мотивація наших працівників. Така політика управління персоналом створює якісно нові умови ефективного розкриття творчого потенціалу працівників, забезпечує їхній професійний ріст та допомагає кожному усвідомити себе частинкою єдиного цілого ПрАТ «Львівобленерго».
Корпоративна картка працівника


Кодекс корпоративної етики


Розвиток та навчання персоналу


Співпраця з навчальними закладами


Наші ініціативи