Доцент кафедри електроенергетики та систем управління Георгій Лисяк: освіти і практики забагато не буває!

Львівська політехніка ось уже понад 200 років готує «інтелектуально-технічну еліту». Навчально-науковий інститут енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка» став кузнею електротехнічних фахівців для ПрАТ «Львівобленерго», а між компанією і Львівською політехнікою завжди були хороші відносини і плідна співпраця.

Докладніше про цю співпрацю може розповісти людина, яка присвятила майже півстоліття свого життя науковій ниві і майже чверть століття – завідуванню кафедрою електричних систем та мереж: кандидат технічних наук, доцент, «відмінник освіти України» Георгій Миколайович Лисяк. Багаторічно і сумлінно Георгій Миколайович робить свій внесок у розвиток електроенергетики України. З його легкої руки не одному поколінню випускників дано «путівки в життя».

– Георгію Миколайовичу, Ви та людина, котра стояла біля витоків співпраці ПрАТ «Львівобленерго» та Львівської політехніки. Дякуємо Вам за це! Розкажіть нам, своїм студентам і майбутнім працівникам, з чого все розпочиналося, як виникла ідея нових форм у підготовці спеціалістів?

– Дещиця історії. Навчально-науковий інститут енергетики та систем керування (ІЕСК) Національного університету «Львівська політехніка» був створений у 2001 році шляхом об’єднання електроенергетичного, електромеханічного та двох кафедр теплотехнічного факультетів. На виконання ухвали Вченої ради наказом ректора Львівської політехніки три кафедри електроенергетичного спрямування, а саме – «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства», «Електричні системи та мережі» та «Електричні станції» – з 25 серпня 2017 року реорганізовані у кафедру «Електроенергетика та системи управління» (ЕСУ). В свою чергу, Приватне Акціонерне Товариство «Львівобленерго» є правонаступником Львівської обласної енергопостачальної компанії.

Отже, співпраця електроенергетиків Львівської політехніки з електроенергетиками Львівської (і не тільки) області має давню, вже понад півстолітню історію, а з часу створення у 1995 р. ДАЕК, потім ВАТ, ПАТ і тепер ПрАТ «Львівобленерго» постійно (після невеликої перерви) розвивається та набуває останнім часом нових форм і змісту. За останні 10 років в Товаристві щорічно працевлаштовувалося 10–15 випускників ІЕСК. Станом на сьогодні кожний четвертий працівник Товариства – випускник Львівської політехніки. Нам відомо, що серед працівників, які започаткували цілі династії електриків у ПрАТ «Львівобленерго», є багато випускників ІЕСК.

– Ви говорили про перерву у співпраці, а з чим це було пов’язано?

– Згадана перерва у 1999–2000 роках (а тоді я був деканом електроенергетичного факультету – і це мій суб’єктивний погляд) була зумовлена процесами роздержавлення, у тому числі й в галузі електроенергетики, тобто початком приватизації та, зокрема, створенням у 1998 р. ВАТ «Львівобленерго», частка акцій якого перейшла у власність фізичних осіб. З приходом до вищого рівня управління нових керівників з інших регіонів України формувалися нова концепція та ідеологія змісту діяльності Товариства з пошуком взаємовигідних напрямів співпраці в нових умовах, зокрема і з Львівською політехнікою. Нові ідеї втілювати у життя завжди не просто, особливо у перехідні періоди, але нас об’єднувало однакове розуміння важливості забезпечення сталого розвитку електроенергетичної галузі. На мою думку, час показав потенційним партнерам як наші цінності, так і рівень підготовки та відношення до праці наших випускників, і відтоді співпраця продовжилася і пішла у дуже гарному руслі.

Це, передусім, стало можливим завдяки позитивному відношенню і підтримці ініціатив керівництвом ПрАТ «Львівобленерго». Голова Правління Володимир Євгенович Матвіїшин чудово розуміє нові потреби і виклики ринку і тому, впродовж багатьох років, сприяє зростанню професійного рівня та кваліфікації працівників, що водночас підвищує конкурентну спроможність Товариства.

– Як бачимо ця співпраця має давню праісторію, мета її готувати фахових працівників електроенергетичної галузі?

– Мета і основний предмет нашої співпраці були і залишатимуться на перспективу незмінними – розуміння важливості досягнення енергетичної безпеки України, сприяння сталому розвитку електроенергетичної галузі її економіки, передусім через підготовку для неї освіченої, висококваліфікованої та інтелектуальної еліти фахівців-електриків.

– А як співпраця виглядає на сьогодні?

– Наша сьогоднішня співпраця відбувається за кількома проектами, які постійно вдосконалюються.

У 2002 році вперше був започаткований, і надалі триває, соціальний проект з підтримки талановитих студентів ІЕСК електротехнічного напряму підготовки – призначення іменних стипендій ПрАТ «Львівобленерго» з подальшим працевлаштуванням стипендіатів у структурних підрозділах Товариства. На сьогоднішній день іменні стипендії отримали вже понад 100 студентів. Це перший унікальний проект в рамках Львівської політехніки.

З 2006 року діє другий важливий проект, який сприяє вдосконаленню змісту практичної підготовки, як через факультативне вивчення студентами фахових дисциплін, так і проходженням ними практик в структурних підрозділах Товариства.

Головами екзаменаційних комісій із захисту студентами дипломних проектів, бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт за низкою спеціальностей (тепер спеціалізацій) електроенергетичного спрямування впродовж багатьох років працюють провідні спеціалісти ПрАТ «Львівобленерго», пропозиції яких дають змогу підвищувати якість проектів і робіт, наближувати їхні тематику та зміст до реальних потреб практики.

– Як обираєте кращих студентів?

– Визначення стипендіатів Товариства здійснюється згідно з Положенням «Про порядок призначення стипендії ПАТ «Львівобленерго» студентам V–VІ курсів вищих навчальних закладів».

Претендентів на призначення іменних стипендій рекомендує за результатами співбесіди атестаційна комісія Товариства за участю представника Львівської політехніки. На підставі згаданих Положення та рішення атестаційної комісії Голова Правління ПрАТ «Львівобленерго» видає наказ про нарахування та виплату студентам іменних стипендій Товариства. Але тут є один момент, назвемо його «делікатним» – не всі кращі студенти можуть здобути іменні стипендії, бо на сьогодні позиція керівництва ПрАТ «Львівобленерго» така: стипендіатами Товариства можуть стати лише ті студенти, які після закінчення навчання прийдуть в Товариство на роботу. А якщо студент талановитий, але не матиме житла у Львові чи області – таку можливість втрачає. Не знаю чи це правильно. На мій погляд, було б добре обирати кращих студентів (одного чи двох), незалежно від їх намірів щодо подальшого працевлаштування у Товаристві. Це міг би бути такий соціальний напрям діяльності. Ми розуміємо, що тут є певна зацікавленість Товариства, але і таку позицію поважаємо. Хоча, частину студентів це насторожує, і багато хто тому й не бере участі у цьому відборі.

– Розкажіть більш детальніше про такі факультативні курси?

– У 2006 році, коли я очолював кафедру електричних систем та мереж, розпочалася спільно з Товариством реалізація згаданого другого проекту – створення студентам умов для факультативного вивчення дисципліни «Енергозбутова діяльність обласних енергопостачальних організацій». На сьогодні такий факультатив успішно завершили 158 студентів, хоч записувалося значно більше, але в силу різних обставин залишалися ті, кому справді це цікаво.

Також, з 2014 року, студенти одержали можливість факультативного вивчення ще одної дисципліни «Технічна експлуатація електричних мереж», яку успішно засвоїли 31 студент. Отже, за 11 років нашої співпраці та проведення таких факультативів – 189 студентів першого року підготовки спеціалістів і магістрів одержали додаткові знання, які їм стануть у пригоді в подальшому. Серед них – 96 студентів спеціальності (тепер спеціалізації) «Електричні системи і мережі» (ЕСМ); 48 – «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» (СВЕ); 31 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕТС); 7 – «Енергетичний менеджмент» (ЕНМ); 3 – «Електричні станції» (ЕСТ); 4 – інші спеціальності.

Згідно з навчальними планами кожного навчального року в осінньому семестрі проводиться викладання факультативної дисципліни «Енергозбутова діяльність обласних енергопостачальних організацій», а у весняному семестрі – «Технічна експлуатація електричних мереж». Заняття проводяться щосереди на IV–V парах.

– Від кого йшла така ініціатива?

– Це, передусім, стало можливим завдяки ініціативній підтримці з боку директора з управління персоналом та тарифної політики Сергія Анатолійовича Різенка і директора з маркетингу Андрія Миколайовича Скрипника.

– А хто ж викладає факультативні дисципліни?

– Навчання ведуть провідні фахівці та спеціалісти ПрАТ «Львівобленерго». На початку співпраці, безумовно, не всім працівникам це давалося легко, бо існували певні труднощі методологічного характеру. Добре знаю сам, як викладач з великим стажем, що не завжди просто викласти та донести комусь те, що знаєш. Але зараз спеціалісти Товариства, які ведуть заняття, мають розроблені методичні матеріали, а студенти вже починають вбачати користь від них. Це навчання, як уже зазначалося, є факультативним, тому для студентів – добровільним і безкоштовним. Дуже важливим є те, що після навчання студентам виставляються оцінки, які заносяться у додатки до їх дипломів. Людство вкладає величезні кошти в розвиток інтелектуального потенціалу особистостей, а тут для наших студентів це безкоштовно і ще й нікуди не потрібно їхати. Це як бонус у теперішній час, своєрідне свідчення активності особи, яка ще чогось прагне, адже додаткові знання ніколи не бувають зайвими. А для тих, хто шукає ініціативних працівників, це важливий фактор прийняття позитивного рішення на користь такого претендента на роботу!

– Чи хтось крім ПрАТ «Львівобленерго» проводить такі факультативи?

– Ви знаєте, я не чув про щось подібне. Після впровадження в Університеті автоматизованої системи ведення документації, коли формували додатки до дипломів, склалася така ситуація, що тільки в нас, в ІЕСК, виникли проблеми із заповненням тих додатків, бо факультативні дисципліни у навчальних планах є, але вони не фігурують як обов’язкові. Тому потрібно було внести певні зміни в систему, щоб правильно оформити в додатках до дипломів записи про успішне вивчення студентами факультативних дисциплін.

– А як щодо виробничої практики?

– Кілька років тому, ми разом з Товариством переглянули і спільно розробили організацію проходження практики студентами в його структурних підрозділах. Вдалося переконати, що ПрАТ «Львівобленерго» може і має бути базою не тільки для тих, кого бере на роботу. Бо це є вузькокорпоративний інтерес, але якщо мислити більш глобально (і добре, що керівництво Товариства нас підтримало), якщо ми хочемо підняти рівень практичної підготовки студентів – то без практики нікуди.

Колись держава покривала всі видатки на проведення практики студентів за межами навчальних закладів, у тому числі, якщо бази практики знаходились в інших містах: виплачувалися добові (правда не великі), оплачувався проїзд до бази практики і назад, забезпечувалося безоплатне проживання за місцем практики, а також оплачувалася робота керівників практики від підприємств. Тепер цього немає. Тому ми вдячні, коли організації, підприємства і установи різних форм власності, розуміючи цю ситуацію, надають можливість нашим студентам проходити в них практику безкоштовно, бо вони також бачать в цьому певну вигоду для себе – можливість відібрати здібних студентів, які в подальшому стануть їх працівниками. Більшість студентів з радістю на це відгукуються. Коли до мене звертаються підприємець чи представник організації з проханням порадити хорошого випускника, я завжди перепитую на коли їм це потрібно? Зазвичай у відповідь чую: «на вчора», я тут же відповідаю: «а де Ви були позавчора?». Тому, що для того, аби відібрати і підготувати для себе майбутнього працівника, який принесе прибуток, завжди кажу: «Вам треба одного, а Ви придивіться до кількох». В тому контексті, що не все, що посієш – добре проросте. Ну але такий час, що не всі це розуміють…

Ми розробили і узгодили з ПрАТ «Львівобленерго» робочі програми проходження виробничої практики. На превеликий жаль, у чинних навчальних планах, передбачені лише переддипломні практики. Це, вважаю, не сприяє покращенню практичної підготовки майбутніх фахівців. Тому факультативи, які пропонує Товариство, є цінними для студентів. Як на мене, ця практична складова є не менш важливою за фінансову мотивацію, але ще не всі студенти це усвідомлюють!

– Кажуть, що сучасні студенти дуже свідомі. Чи зростає з кожним роком кількість студентів, які хочуть відвідувати факультативи?

– Картина така, що в останні роки кількість вступників на інженерно-технічні напрями підготовки має тенденцію до зменшення, а отже, зменшується план прийому за державним замовленням і, як наслідок, загальний контингент студентів, в тому числі й на спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та її спеціалізаціях електроенергетичного спрямування. Причини цього, які в принципі всім відомі, мають системний економіко-соціальний характер, потребують окремого обговорення, аналізу, пошуку і, головне, ефективної реалізації заходів для їх подолання. Ми вже відчуваємо брак кваліфікованих фахівців – електриків всіх рівнів. А що буде далі? На мій погляд, співпраця Львівської політехніки з ПрАТ «Львівобленерго» дозволяє, все таки, послабити на регіональному рівні ці негативні тенденції. Студенти знають про іменні стипендії Товариства, факультативи, їх це цікавить. Група студентів для вивчення факультативних дисциплін формується наказом Ректора Львівської політехніки на підставі їх заяв. Наказ є юридичною підставою для внесення результатів навчання студентів з факультативних дисциплін в додатки до дипломів. Тобто це дуже серйозний процес і існує не десь на «папері», для «галочки». Національний університет «Львівська політехніка» і ПрАТ «Львівобленерго» ставляться до цього серйозно.
 

Несподівано нашу розмову перебиває стукіт. В злегка прочинені двері кабінету Георгія Миколайовича невпевнено зазирає студент. На наш превеликий подив, науковець чемно просить вибачення і перериває інтерв’ю. Запрошує до свого кабінету більш важливу персону – студента! Веде з ним розмову і на прощання бажає успіхів. Ми не приховуємо здивування, адже до людей такого рівня важко потрапити на аудієнцію.

 

– Ви з такою повагою та відкритістю ставитеся до студентів? – запитуємо. Георгій Миколайович сором’язливо всміхається і випереджує нас у відповіді:

– Не розумію Вашого подиву, до студентів передусім треба з повагою, по-іншому бути не може. Це якраз зайшов студент, щоб розпитати про проведення факультативу та віддати заяву. Я люблю спілкуватися з студентами, розмовляти, вислуховувати їх і, навіть, радитися – це дуже ефективний зворотній зв’язок, який допомагає краще розуміти нашу талановиту молодь, її реакцію на події і на наші дії, та робити менше помилок.

– Є ще один важливий напрям співпраці, маю на увазі курси підвищення кваліфікації, розкажіть нам?

– Справді, ще однин важливий і перспективний проект у нашій співпраці – це організація і проведення довгострокових курсів підвищення кваліфікації посадових осіб в галузі електроенергетики, в першу чергу для обласних енергопостачальних компаній. З 2015 року Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти Львівської політехніки на базі нашої тоді ще кафедри електричних систем та мереж (ЕСМ) і за активної підтримки ПрАТ «Львівобленерго» розпочав навчання з підвищення кваліфікації посадових осіб 6 категорій. У 2016 році кількість категорій зросла до 10. Форма навчання – денна з відривом від виробництва і триває два тижні. Тематика і програми навчання укладенні у співавторстві з ПрАТ «Львівобленерго» для всіх 10 категорій посадових осіб. Ці програми нами періодично оновлюються і вдосконалюються, з врахуванням пропозицій слухачів курсів. До викладання на курсах залучаються працівники Товариства і Львівської політехніки. За ці два роки підготовку на курсах пройшли 530 слухачів з понад 10 обленерго та інших організацій України, у тому числі: Львівобленерго – 283 працівники, Чернівціобленерго – 81, Київенерго – 47 (за один рік), Прикарпаттяобленерго – 39, Тернопільобленерго – 29, Житомиробленерго – 27. Географія слухачів курсів підвищення кваліфікації має тенденцію до розширення, що свідчить про актуальність, ефективність і якість нашої співпраці.

Окрім того, періодично виконуються науково-дослідні роботи, які потрібні Товариству. Так, у грудні-січні минулого навчального року, ми працювали на субпідряді та виконували на замовлення ПрАТ «Львівобленерго» роботу щодо оцінки перспектив переведення електричних мереж напругою 6–10 кВ одного з районів області на напругу 20 кВ.

– Можливо маєте вже плани на нові проекти?

– О, дай Боже, не загубити ті проекти, які є (сміється – авт.). Дуже добрим було б осучаснення за підтримки, у тому числі ПрАТ «Львівобленерго», матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, особливо там, де студенти здобувають практичні навички. Тим більше, що такий позитивний досвід нами набутий ще у 2014 році, коли на підставі договору Львівської політехніки з ТОВ «АББ ЛТД», на базі нашої тоді ще кафедри електричних систем та мереж (ЕСМ), були створені лабораторії «Цифрові пристрої релейного захисту й автоматики» та «Технічна експлуатація підстанцій та керування електричними мережами», оснащені сучасним електроустаткуванням і цифровою технікою за кошти групи компаній АВВ. Проведення занять в таких лабораторіях закріплює знання і надає практичні навички, які можуть бути потрібні інженерові. І друге, було б не погано, спільно оцінити, як вплине на функціонування Товариства подальший розвиток альтернативної енергетики. Виділити сильні і слабкі сторони, визначити можливості і ризики, бо все це відбувається на теренах Товариства, де задіяні фактично їхні електричні мережі. Можливо, в такому напрямі і ведуться роботи, але про них не маю повної інформації. Також, актуальним залишається збільшення кількості виконуваних магістерських і бакалаврських робіт за темами, які цікавлять Товариство. Для нас, для вищої школи, це актуальним було завжди, і ми розуміємо, що виробництво заклопотане своїми проблемами, але такий напрям співпраці може бути перспективним і вигідним для всіх сторін.

– Наша бесіда вже підходить до закінчення, підведемо короткі підсумки. Виділіть основне, що б Ви хотіли сказати студентам, як майбутнім працівникам електроенергетичної галузі?

– Я завжди студентам говорю таку річ: по-перше, час такий, що люди, аби отримати певні знання, платять. Ви отримуєте не просто певні знання – ви отримуєте знання від фахівців своєї справи. Ці знання практичні, з теоретичним обґрунтуванням, які вам показують, що реально відбувається у царині електроенергетичної галузі. Я запитую студентів: «Чи знаєте, яка основна мета статутної діяльності акціонерного чи приватного електроенергетичного підприємства, організації, товариства?». Відповідають: «постачати електрику». Ні! Основною метою їхньої статутної діяльності, у тому числі й ПрАТ «Львівобленерго», є одержання прибутку акціонерами чи власниками. Щоб отримати прибуток, треба працювати ефективно, враховувати і соціальні, і економічні фактори. Так само, як піти до лісу збирати гриби: один делікатно збирає, щоб на тому місці ще щось виросло, а інший – прийде і після нього навіть трава не росте. Так є всюди. В нас є і такі студенти, котрі живуть сьогоднішнім днем. Вважають, що це їм не буде потрібно, бо вони знайшли вже роботу. Я їм пояснюю, що ці знання пригодяться, ніхто ж не знає, де буде працювати через пів року,чи через рік. Фахові знання дозволяють краще виконувати роботу, де б ви не працювали. А здатність засвоювати знання потрібна для виконання будь-яких робіт. Єдина відмінність електроенергетики в тому, що електрика вбиває миттєво. Ти не маєш права на помилку. Це означає, що виробництво, пересилання, розподіл і споживання (точніше – використання) електроенергії відбуваються одночасно і це накладає на всіх велику відповідальність. Це відмінність нашої діяльності, навіть від теплоенергетиків, де є можливість і час вжити якихось заходів. Студенти це розуміють, бачу по очах. Тепер студент хоче вчити, знати й уміти те, що буде кимось оцінене і за що він отримуватиме в подальшому більшу платню, ніж той, хто не знає і не вміє. В університеті найважливіше – отримати фундаментальну базову і практичну підготовку, здобути навички сприймати інноваційні знання й оволодівати сучасними технологіями. Наші випускники-електроенергетики працюють повсюди – від митниці до Верховної ради: і будівельниками, і ІТшниками тощо. Вони достатньо швидко адаптуються до нових умов праці, а от спеціалістів інших інженерно-технічних напрямів «залучити до електрики» не так просто, бо тут проявляється та її специфіка, про яку я Вам говорив, що все відбувається практично миттєво. Брак кваліфікованих кадрів інженерно-технічного спрямування гостро відчувається всюди, у тому числі й в електроенергетиці, але це вже соціально-економічна проблема загально державного рівня.
 

Непомітно збіг час. Ми й гадки не мали, що наша розмова вийде за сплановані заздалегідь часові рамки. З таким цікавим співрозмовником можна би було ще довго спілкуватися, однак розуміємо, що в Георгія Миколайовича розписана кожна хвилина. Дякуємо за приділений нам час та увагу. Обмінюємося контактами та позитивними емоціями. Поважний доцент ґречно супроводжує нас до виходу.
 

Прес-служба ПрАТ "Львівобленерго"

До новин розділу